Hierin zullen mijn ervaringen onderweg na het besluit om donor te worden worden geschreven.

Het zal niet een wekelijks terugkerend verhaal worden, maar meer updates van wat ik meemaak en waar je tegen aan loopt, leuke dingen maar (uiteraard) ook minder leuke zaken, we gaan het meemaken.

Omdat er op internet heeeeel weinig ervaringservaringen zijn, leek het mij goed om hierover te gaan schrijven, ook om het van me af te schrijven wat je (waarschijnlijk) kan en zal meemaken van voortraject tot na de operatie het herstel.

Vanzelfsprekend zal het verhaal gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen, maar elk verhaal is er 1 en doet je misschien ook besluiten om wel of geen donor te worden, wat overigens niet het doel is van mijn blog...

Op dit moment weet ik dat ik geschikt ben als donor en dus de hoogste tijd om te gaan schrijven🙂

Op de andere pagina's, Even voorstellen , Het waarom, De opname, gaat mijn persoonlijke verhaal verder.

Mocht je naar aanleiding mijn verhaal nog vragen hebben stel ze dan gerust aan me!

Dat is het makkelijkste via de pagina: Contact

Hieronder even wat weetjes over nierdonatie, met linkjes naar de nierstichting.

Wat is nierdonatie bij leven?

Een gezonde persoon heeft twee nieren, maar met één nier leven is heel goed mogelijk. Iemand kan er dus voor kiezen een nier te doneren aan iemand die er een nodig heeft. Door de lange wachttijd op een postmortale nier neemt het aantal levende nierdonoren elk jaar verder toe. Meestal staan mensen een nier af aan een naaste, om deze persoon een beter toekomstperspectief te bieden. Soms staan mensen een nier af aan een onbekende (zogenaamde altruïstische of Samaritaanse donoren).

Wie kan een nier doneren? Waar moet je aan voldoen?

Iedereen die gezond is en meerderjarig kan bij leven één nier doneren aan iemand die een nier nodig heeft. Als iemand een nier wil doneren kijken artsen en psychologen altijd goed naar de gezondheid en de motivatie van de donor. De donor moet een weloverwogen besluit kunnen nemen en op de hoogte zijn van alle voor- en nadelen van donatie.

Waarom een nier doneren bij leven?

Nierdonatie bij leven is een manier om nierpatiënten een kans op een nieuw leven te geven. De resultaten van nierdonatie bij leven zijn goed en de consequenties voor de donor zijn veelal aanvaardbaar. Een donor kan zijn of haar nier afstaan aan een familielid, partner of vriend(in), maar ook aan een onbekende nierpatiënt op de wachtlijst. De donor voldoet indien de bloedgroep past bij de ontvanger, de weefselkenmerken van de nier geen bezwaar opleveren voor de ontvanger en geen nierziekte aanwezig is en geen ziekte waardoor de nierfunctie kan verslechteren in de toekomst (bijvoorbeeld diabetes of een sterk verhoogde bloeddruk).

Wanneer een cross-over transplantatie?

Soms kan een donor niet rechtstreeks aan zijn beoogde ontvanger doneren omdat hun bloedgroepen niet matchen. In zo’n geval kan cross-over transplantatie ofwel ruiltransplantatie een alternatief zijn. Bij cross-over transplantatie wordt een ander koppel van donor en ontvanger gezocht en staan beide donoren een nier af aan de ontvanger van het andere koppel. In sommige gevallen is het ook mogelijk door de bloedgroep heen te transplanteren (bloedgroep AB0 incompatibele niertransplantatie). Vraag ernaar bij een transplantatiecentrum.
 

Kan je leven met één nier? En moet je na de donatie je levensstijl veranderen?

Het is heel goed mogelijk na donatie van een nier met één nier verder te leven. Een potentiële nierdonor wordt gescreend op mogelijke risicofactoren in de toekomst en alléén geselecteerd als een goede gezondheid is vastgesteld. In het algemeen zijn er geen beperkingen in leefstijl. Ook zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen voor een eventuele zwangerschap. In sommige gevallen worden gevaarlijke sporten, zoals bijvoorbeeld ijshockey, afgeraden.